A dolcepizza.hu-n olyan adatok megadását kérhetjük, amelyek személyes adatnak minősülhetnek. A honlapon keresztül birtokba jutott minden adatot az adatkezelő a személyes adatok kezelésére vonatkozó mindenkori hatályos magyar és EU-s jogszabályokat betartva kezeli. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban: Avtv.) 28. §-a rendelkezik az adatvédelmi nyilvántartásról. Az Avtv. 30. §-ának a) pontja szerint nem kell bejelenteni az adatvédelmi nyilvántartásba azt az adatkezelést, amely az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek adatait tartalmazza. Ügyfélkapcsolat címén azt az adatkezelést nem kell az adatvédelmi nyilvántartásba bejelenteni, amelyek esetében
• az adatokat közvetlenül az érintettektől veszik fel,
• az adatkezelés célja az érintett számára ismert,
• a kezelendő adatok fajtája, az adatkezelés időtartama (adattörlés) előre meghatározott,
• az adatokat csak az előre meghatározott céllal összefüggésben használják fel,
• az adatok nem kerülnek ki az adatkezelő kezeléséből,
• az érintetteket minderről megfelelően tájékoztatják.
Amennyiben a weboldal üzemeltetése során végzett adatkezelés megfelel a fent felsorolt, az ügyfélkapcsolat szempontjából releváns kritériumoknak, az adatkezelést az adatvédelmi nyilvántartásba nem kell bejelenteni. Az érintettet – egyértelműen és részletesen – tájékoztatni kell az adatgyűjtés megkezdése előtt az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, valamint a jogorvoslati lehetőségekről. Az adatok biztonságát, illetve azt, hogy harmadik személyek azokhoz illetéktelenül ne férjenek hozzá, az adatkezelőnek kell biztosítania. Ennek keretében köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatok védelméhez szükségesek. Weboldalunk is használ sütiket a működése során.
A honlap látogatásakor (regisztráció nélkül is) az alábbi, konkrét személyhez nem köthető adatok kerülnek rögzítésre, statisztikai elemzés céljára:
• látogató IP címe
• látogatás kezdete (oldalanként)
• látogatás vége (oldalanként)
Az oldal használata során az alábbi adatok megadását kérhetjük:
• Email cím,
• Telefonszám,
Az adatkezelő a kezelt adatokat az előbbieken túlmenően semmilyen formában nem teszi hozzáférhetővé harmadik személy részére, a törvény alapján arra felhatalmazott hatóság részére történő kötelező adatszolgáltatás esetét kivéve.
Az adatkezelés és feldolgozás vonatkozásában a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.